Pięć dróg do herbaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie tego diagramu chcielibyśmy Państwu krótko naszkicować
poszczególne stadia różnych metod uzyskiwania herbaty.

 

 

 

 

Maszynowe
zwijanie wzgl.
rozdrabnianie

Więdnięcie

Fermentowanie

Suszenie

Czarna Herbata

Maszynowe
zwijanie wzgl.
rozdrabnianie

Więdnięcie

Półfermentowanie

Suszenie

Herbata Oolong

Maszynowe
zwijanie wzgl.
rozdrabnianie

Zbieranie

Parowanie

Suszenie

Zielona Herbata

Zwijanie
ręczne

Suszenie

Biała Herbata

Zwijanie
ręczne

Parowanie
zwijanie i
prasowanie

Więdnięcie

Suszenie

Czerwona Herbata